Algemene voorwaarden:

ARTIKEL 1

De op de website vermelde prijzen zijn in Euro's, inclusief BTW en exclusief verzendkosten. Betaling kan plaatsvinden door bankoverschrijving of paypall . motoparts.eu zal het artikel leveren nadat de betaling is ontvangen. De levertijd gaat in op het moment dat motoparts.eu de betaling heeft ontvangen.

Bank info:

Bank naam: ING

IBAN Nummer: BE91-3630155624-76

BIC Code: BBRUBEBB

ARTIKEL 2

motoparts.eu brengt de verzendkosten/administatie kosten in rekening. De hoogte van deze bijdrage voor verzending is afhankelijk van de hoeveelheid & gewicht. De verzendkosten zijn voor rekening van de besteller. (ook bij retourverzendingen)

ARTIKEL 3

Na ontvangst van de order krijg je onmiddellijk per e-mail een bevestiging van de bestelling Zodra het verschuldigde bedrag op de rekening van motoparts.eu ontvangen is, verzendt motoparts.eu de bestelde artikelen binnen 3 werkdagen.

motoparts.eu behoudt zich het recht uw artikel niet op te sturen indien deze niet meer voorradig is. Indien dit het geval is en er reeds een betaling gebeurd is naar motoparts.eu, dan zal het gestorte bedrag terg gestort worden naar de besteller zijn opgegeven rekeningnummer.

ARTIKEL 4

Indien de bestelling niet aan uw wensen voldoet , dan kunt u de bestelling, op eigen kosten, retourneren. U dient te doen binnen 7 dagen na aflevering van de bestelling onder opgaaf van redenen . De retourzending moet wel vooraf per e-mail bevestigd worden door motoparts.eu Houdt er ook rekening mee dat onvoldoende gefrankeerde retourzendingen en niet aangemelde retourzendingen door ons niet worden gecrediteerd.


motoparts.eu zal de aankoopwaarde na goedkeuring ontvangst van de retourzending terugbetalen. motoparts.eu behoudt zich het recht voor retourzendingen te weigeren of om slechts een gedeelte van het betaalde bedrag terug te betalen wanneer het vermoeden bestaat dat het artikel reeds is gebruikt, wanneer het artikel ten gevolge van gebruik is beschadigd of wanneer de goederen niet in originele verpakking retour zijn gezonden. motoparts.eu behoudt zich het recht voor retourzendingen te weigeren wanneer de artikelen niet binnen 7dagen na aflevering van de bestelling zijn geretourneerd of de retourzending niet per e-mail voorafgaand is gemeld.

Is uw bestelling beschadigd aangekomen dient u het dezelfde dag nog aan ons te melden. Is uw bestelling incompleet dan dient u dit BINNEN 2 DAGEN te melden.

ARTIKEL 5

motoparts.eu staat ervoor in dat de geleverde artikelen deugdelijk zijn en voldoen aan de in het aanbod vermelde specificaties. Uitzondering hierop vormen eventuele kleurverschillen. Gebreken die zijn ontstaan als het gevolg van normale slijtage of die zijn te wijten aan aanmerkelijke schuld van de klant vallen niet onder de garantie.

ARTIKEL 6

motoparts.eu is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de klant indien zij daartoe gehinderd is door overmacht. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan ernstige bedrijfsstoringen bij motoparts.eu en transportstagnatie.

ARTIKEL 7

Deze website is in zijn geheel, inclusief de naamgeving, het ontwerp, de lay-out en de tekst auteursrechtelijk beschermt. Niets van deze website mag zonder toestemming van motoparts.eu worden gebruikt voor andere websites en/of voor andere doeleinden.

ARTIKEL 8

motoparts.eu geeft geen persoonsgegevens van de klant aan derden door. motoparts.eu gebruikt klantgegevens ten behoeve van het verwerken van de bestellingen en eigen gebruik.

ARTIKEL 9

Indien wij de verzending retour ontvangen en blijkt dat u de verzendgegevens niet juist heeft ingevuld dan zijn wij hier niet verantwoordelijk voor en zullen wij de verzendkosten niet vergoeden. Als u het pakket alsnog wilt ontvangen dient u de verzendkosten zelf opnieuw te moeten betalen.

Artikel 10

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Hasselt bevoegd.

*verplicht invullen